Dames en heren op leeftijd

Voorstelling voor 50 + en bewoners van Woonzorgcentra.
Ik zing voor het hele scala aan zorginstellingen en serviceflats voor de kerngezonde mensen op leeftijd, de vitale senioren, maar ook voor de zieken, dementerenden, somatische en psychogeriatrische patiënten in verpleeghuizen, vakantiecentra, cliënten van de dagbehandeling, kortdurende opname, revalidatie en crisisopvang.
Samen met alle werkers in de zorgsector wil ik iets toevoegen aan de kwaliteit van het leven van de bewoners.
Voor alle mensen in de zorg, met warmte, creativiteit en humor.
Ik bied u een programma aan van twee maal drie kwartier of korter, samengesteld voor Multi culturele 50 plussers op een muzikale ochtend, middag of avond.
Daarvoor heb ik een breed repertoire, waaraan ik voortdurend oude nostalgische en nieuwe eigentijdse liedjes toevoeg. Dan begeleid ik mijzelf aan de piano of op gitaar en met orkestband.

 

 

De titels van de Theater Thuis Shows zijn:

  • ‘Theater van het sentiment’ Liedjes van anderen maar ook vertalingen en muzikale bewerkingen van mijzelf.
  • ‘Een dag met een lach’. De zonnige show.
  • ‘Klassiek en chique’. Vivaldi met een knipoog.
  • ‘Wij zijn blij met u’. Dansmuziek om bij mee te zingen.
  • ‘Het zonnetje in huis’ met nostalgische liedjes om naar te luisteren, mee te zingen en een foxtrot op te dansen.
  • ‘Welkom in het Theater’. De Kerst Show of Oudjaar Show.

Gezelligheidskoor.
Heb je misschien altijd al willen zingen? Durft u niet alleen, maar wel in een groep?
Iedereen kan spreken, woorden zijn muziek. Ieder mens heeft zijn eigen toon en ritme.
Daar gaan we naar op zoek en dat doen we door naar elkaar te leren luisteren.
Dat is het vertrekpunt voor het werkelijk ervaren van harmonie met elkaar.
Alleen zingen is fijn, maar met samen met anderen samen geeft nog meer voldoening.
Al moet u soms wachten tot iedereen van het koor de goede toon te pakken heeft.
De deelnemers kunnen zelf voorstellen wat ze willen zingen: een nieuw liedje of bijvoorbeeld een canon, of ze kunnen een ritme klappen of een ritme maken met een instrument.
Als muzikaal leider bied ik de muziek op verschillende niveaus aan.
Wij kunnen stemspelletjes doen om onze stemmen op te warmen of solfège oefenen. (Solfège is het trainen van het gehoor door ademoefeningen op toonladders). Wij kunnen bekende of onbekende, éénstemmige of meerstemmige, langzame of snelle liedjes zingen. Liedjes voor hoge, midden of lage stemmen. Mensen kunnen zitten of staan.
Meebewegen met de muziek terwijl je zingt is een deel van het plezier. Ik leg iets uit over
concentratie waardoor je tot perfectie kunt komen. Nu hoor ik u zeggen; ‘Het is nooit perfect.’ Dat klopt, maar dat hoeft ook niet direct bereikt te worden.
Zo ziet u, voelt u en hoort u waar u in de ruimte bent, hoe u geluid kunt maken en wat er in uw binnenste beweegt. U gaat uw eigen emoties uiten door te zingen in het koor.
Maar u ervaart niet alleen wat u voelt en wat stemexpressie is, u leert ook om uw longinhoud te vergroten. Ademen alleen is al bewegen!
Het doel van het samen zingen is om tot iets moois te komen. Dat bevordert ook de onderlinge betrokkenheid. Een middag samenzang geeft een erg leuk resultaat. Ik houd het simpel en geniet! Mijn streven is een ontspannen sfeer te creëren en samen plezier te hebben.

1e Doelgroep : 50 + en bewoners van woonzorgcentra.
Het verblijf voor de bewoners van een verpleeghuis of zorgcentrum kan zoveel aangenamer worden als er regelmatig ontspanningsactiviteiten worden aangeboden.
Deze bewoners komen over het algemeen niet veel meer buiten, hun wereld speelt zich voor een belangrijk deel af binnen de muren van het zorgcentrum.
Welbevinden en plezier, dat willen we toch allemaal!
Ik geef ze plezier, dit draagt bij aan hun welzijn en de kwaliteit van hun leven.
Plezier waaraan zij actief kunnen meedoen en dat zij delen met anderen. Wij maken een keuze uit liedjes van mijn Theater Thuis Shows.

2e Doelgroep : Mensen met verschillende vormen van dementie met en/of zonder hun familie. Contactkoor.
Door samen te zingen worden mensen uit hun isolement gehaald en krijgen zij opnieuw contact met hun naasten en het verzorgend personeel.
Muziek en zang zijn unieke instrumenten om de levenskwaliteit te verhogen.
Iedereen heeft een stem of gevoel voor ritme.
Zingen maakt mensen wakker, actiever en toegankelijker.
Samen zingen brengt nieuwe communicatie op gang met de familieleden en omgeving.
Zingen appelleert aan de positieve gevoelens van mensen.
Liedjes helpen om herinneringen op te halen uit het eigen leven.
Samen zingen heeft een belangrijk therapeutisch effect: het beperkt de onrust en het spreekt de capaciteiten van personen op een blije manier aan.